Porządek Mszy św.:

Dni powszednie
18:00
Niedziele i święta
9:00, 12:00

Sakrament pokuty:
w każdy pierwszy piątek miesiąca
na bieżąco przed każdą mszą

JEGO EKSCELENCJA KS. PROF. DR HAB. ZBIGNIEW KIERNIKOWSKI
BISKUP LEGNICKI.

Biskup Zbigniew Kiernikowski urodził się 2 lipca 1946 r. w Szamarzewie k. Wrześni. Święcenia prezbiteratu otrzymał 6 czerwca 1971 r. Po rocznej pracy w parafii w Trzemesznie, w archidiecezji gnieźnieńskiej, podjął studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, które ukończył z tytułem doktora nauk biblijnych. W latach 1981-1986 pracował w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, gdzie wykładał homiletykę i nauki biblijne oraz pełnił funkcję prefekta studiów i wicerektora. Wykładał także w innych uczelniach katolickich. W 1986 r. prymas Polski kard. Józef Glemp skierował go do Rzymu, do Papieskiego Instytutu Polskiego – domu dla polskich księży, odbywających specjalistyczne studia na papieskich uczelniach w Rzymie. Przez rok ks. Zbigniew Kiernikowski pełnił funkcję wicerektora Instytutu, a w latach 1987-2002 był jego rektorem. Jednocześnie wykładał nauki biblijne w Papieskim Uniwersytecie Urbaniańskim i w Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza – Angelicum. W marcu 2001 r. habilitował się w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a w marcu 2011 r. otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. Przez ostatnich 13 lat pracował jako wykładowca nauk biblijnych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest autorem licznych publikacji – książek i artykułów o charakterze naukowym i popularnonaukowym oraz pastoralnym. Od 1967 r. związany z Ruchem Światło-Życie, po wyjeździe do Rzymu (1972) przeżył formację Drogi Neokatechumenalnej. Jako Biskup poświęca dużo uwagi formacji chrześcijańskiego życia, którego różne wymiary czerpią swą dynamikę z podstawowego źródła, jakim jest chrzest. Koncentruje się przede wszystkim na formacji biblijnej i liturgicznej. W Wielki Czwartek, 28 marca 2002 r., Jan Paweł II mianował ks. prał. Zbigniewa Kiernikowskiego biskupem siedleckim. Sakry biskupiej udzielił mu kard. Angelo Sodano, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, w Święto Matki Kościoła, 20 maja 2002 r., w rzymskiej Bazylice św. Piotra. Ingres do katedry siedleckiej odbył się 7 czerwca 2002 r., w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W Wielką Środę, 16 kwietnia 2014 r., papież Franciszek mianował bp. Zbigniewa Kiernikowskiego biskupem legnickim.


Informacje o naszej parafii

Witamy wszystkich na naszej nowej stronie internetowej poświęconej Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Wawrzyńca w Dziwiszowie. Będziecie mogli tutaj przeczytać wszystko na temat naszej parafii i spraw związanych z naszą wsią malowniczo położoną u podnóża Łysej Góry.

Parafia nasza jest bardzo "młoda". W ubiegłym roku (25 listopada 2012) obchoziliśmy 5 lat jej istnienia wg Dekretu Erekcyjnego wydanego przez Biskupa Legnickiego Stefana Cichego. 27.01.2008 odbyło się wprowadzenie nowego proboszcza, księdza Krzysztofa Słotwińskiego, znanego mieszkańcom jeleniogórskiego Zabobrza, gdzie pracował jako wikary. Od 1945 roku kościół w Dziwiszowie był filią parafii w Maciejowej a potem jeleniogórskiej parafii Jana Apostoła na Zabobrzu III. W niedzielę uroczyście stał się siedzibą parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca. Podczas uroczystej sumy pierwszy proboszcz został wprowadzony przez księży z sąsiednich parafii, a honorowym gościem był Infułat z katedry w Legnicy, ks. Władysław Bochnak. Wnętrze kościółka pochodzącego z XIV wieku zostało częściowo wyremontowane, wstawiono nowe ławki oraz ołtarz.

Pozostałe informacje będzie można przeczytać w aktualnościach

Po kliknęciu na ten lin można obejrzeć zdjęcia z uroczystości wprowadzenia proboszcza

Strona główna