Kolęda Dziwiszów 2023

Środa 25.01.2023:

Od godz. 15:00 1a, 1b, 1c, 1d ul, Dębowa

Czwartek 26.01.2023:

Od godz. 15:00 2, 3, 4, 4a, 8, 9, 11, 12, 12a, 12b, 13, 14, 15, 15c

Od godz. 15:00 Piątek 27.01.2023:

16 b c e f h m k, 17, 18, 18c, l, h, 22, 23, 23b, c, 24

Sobota 28.01.2023:

Od godz. 10:00 Dziwiszów górny od nr 94 a do pętli autobusowej nr 108