„Alleluja, Alleluja!”

Wesoły nam dziś dzień nastał,

Chrystus bowiem zmartwychwstał.

Radujcie się więc i z ufnością patrzcie w przyszłość. Niech zsyła na Was łaski i wnosi szczęście do Waszego rodzinnego życia.”