Kapłani

Duszpasterze kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Dziwiszowie

Parafia Maciejowa

 1. Ks. Ferdynand Seweryn 1946 – 1954
 2. Ks. Bolesław Wincenty Zając 1954 – 1957
 3. Ks. Czesław Przewoźnik 1957 – 1958
 4. Ks. Jan Gorczyński 1958 – 1959
 5. Ks. Stanisław Góralczyk 1959 – 1967
 6. Ks. Józef Młynarczyk 1967 – 1977
 7. Ks. Ludwik Sosnowski 1977 – 1983
 8. Ks. Augustyn Oleksy 1983 – 1994

Parafia Jelenia Góra

 1. Ks. Jan Bryja 1994 – 2004
 2. Rezydent Ks. Zygmunt Herbut 2004 – 2005
 3. Ks. Krzysztof Kowalczyk 2005 – 2007

Proboszczowie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Dziwiszowie

 1. Ks. Krzysztof Słotwiński 2007 – 2019
 2. Ks. Tomasz Tytera 2019 – ……