UROCZYSTOŚCI WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

MSZA ŚWIĘTA W DNIU UROCZYSTOŚCI WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

01.11.2023r  O GODZ. 9.30

MSZA ŚWIĘTA W DNIU WSPOMNIENIA WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

02.11.2022r  O GODZ. 16:30

Wypominki odczytywane będą w dniach 2, 3, 7, 8, 9, 10-11-2023r

od godziny 16:00

Datę należy wpisać na wypominkach.

W DNIACH OD 01-12.11.2023 MOŻEMY UZYSKAĆ ODPUST ZUPEŁNY

czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących pod zwykłymi warunkami:

nawiedzając pobożnie kościół bądź kaplicę i cmentarz

brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu – stan łaski uświęcającej lub spowiedź sakramentalna

przyjęcie komunii świętej

odmówienie modlitwy np. „Ojcze nasz”… „ Zdrowaś Mario”… w intencjach Ojca Świętego