UROCZYSTOŚCI WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

MSZA ŚWIĘTA W DNIU UROCZYSTOŚCI WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

01.11.2022r  O GODZ. 9.30

MSZA ŚWIĘTA W DNIU WSPOMNIENIA WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

02.11.2022r  O GODZ. 16.30

Wypominki odczytywane będą w dniach 2, 3, 4, 6, 8, 9-11-2022r

W DNIACH OD 01-08.11.2022 MOŻEMY UZYSKAĆ ODPUST ZUPEŁNY czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących pod zwykłymi warunkami:

nawiedzając pobożnie kościół bądź kaplicę i cmentarz

brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu – stan łaski uświęcającej lub spowiedź sakramentalna

przyjęcie komunii świętej

odmówienie modlitwy np. „Ojcze nasz”… „ Zdrowaś Mario”… w intencjach Ojca Świętego

Dokument DOCX